SAL7495, Act: R°42.4-V°42.1 (102 of 516)
Search Act
previous | next
Act R°42.4-V°42.1  
Act
Date: 1603-09-27
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-30 by Jozef D'Hoore
Item in p(rese)ntia e(tcetera) gestaen m(eeste)r ph(i)l(ip)s sangrius/
als kerckm(eeste)r en(de) tegenwoordich meyer van s(in)[te]/
barbelen cappelle bynnen des(er) stadt loven heeft/
/ opgedraeghen met behoorl(ijcke) verthijden(isse) xxx st(uyvers) tsj(airs)/
erffel(ijcke) rente, vallen(de) jaer(lijcks) den v[e] novemb(ris)/
staen(de) gehypothiceert met schepen(en) brieven van/
loven in date den v[e] novemb(ris) 1480 griest/
riparet op een huys gestaen bynnen des(er) voors(chreven)/
stadt loven opde craeckhove straete achter/
het huys genaempt het wilt vercken/
exp(osito) imp(ositus) est alexander fierens woonen(de)/
bynnen de(ser) stadt loven Ende dat bij maniere/
van quyttinge, als de principaele penn(ingen) metten/
v(er)loope van dijen bijde voors(chreven) opdraeger ontfangen/
zijn(de), alsoo hij v(er)claerde promitt(ens) nullatenus/
alloqui sed semp(er) sat(isfactionem) erga quoscunq(ue) consenteren(de)/
over sulcx inde cassatie van(de) brieven daeraff/
zijn(de). Coram borcht liebrechts sept(embris) xxvii[a] 1603
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer