SAL7495, Act: V°115.1 (256 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°115.1  
Act
Date: 1604-01-28
LanguageLatinum

Transcription

2020-12-16 by Willy Stevens
Item carel van espen woonende tot belanden alhier/
gearresteert ten v(er)sueke van h(ee)[r] jeroen wellens/
en(de) om hem van(den) arreste tontslaen heeft geloeft/
en(de) geloeft midts desen tegen den sel(ven) alhier voor/
schepen(en) van loven tedaeghe en(de) terechte te comen/
en(de) tgewijsde te voldoene assecut(um) obligan(do)/
submitten(do) (et)c(etera) Ende hiervore is borge gebleven/
als principael cornelis matthijs zeeldraijer/
woonen(de) bijnnen des(er) voors(chreven) stadt loven similiter/
obligan(do) ac submitten(do) ac renun(tiando) in forma/
des geloeft die voors(chreven) carel zijn borghe van/
des voors(chreven) is costeloos en(de) schaedeloos te indempneren/
coram eisdem
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer