SAL7495, Act: V°117.3 (264 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°117.3  
Act
Date: 1604-02-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-28 by Willy Stevens
Item s(ieu)[r] claude masquelier heeft bekent dese/
rente van acht gul(den)s x s(tuijvers) aen hem gequeten ende/
affgeleeght te zijne midts eene nijeuwe bekentenisse/
van gelijcke rente aen hem gedaen bij jacques smets/
den iersten april(is) 1613 in hac camera consenteren(de)/
alsoo inde cassatie van desen promitten(s) ratum/
obligan(do) submitten(do) ac renun(tiando) in forma, actum i[a]/
april(is) 1613 oirconden (et)c(etera) cond(ich)[t] c: masquelier
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Add. 1
LanguageNederlands
Last update: 2019-09-19 by Jos Jonckheer