SAL7495, Act: V°122.2 (277 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°122.2  
Act
Date: 1604-02-13
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-08 by Willy Stevens
Item is teweten dat de pen(ningen) daermede dese/
rente is gecreert it zijn gecomen eensdeels van(de)/
affleggen van vier rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) op heden date/
des(er) bij hee(r) en(de) m(eeste)r gheeraert van vileers/
doctoir inde medicijnen gedaen, en(de) de reste/
te weten twee rinsg(u)l(dens) erffel(ijck) van(den) affquijtten/
dersel(ver) gedaen bij derffgen(aemen) adriaen boon/
eisdem
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer