SAL7495, Act: V°123.2 (280 of 517)
Search Act
previous | next
Act V°123.2  
Act
Date: 1604-02-16
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-08 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en)/
van loven naebes(chreven) gestaen cath(ari)[ne] tijmmermans/
dochter wijlen michiels met consente overstae(ne)/
en(de) authorisatie jans v(er)hulst haers mans/
woonen(de) tot thieldonck bij maniss(en) heeft opgedragen/
met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een dach(mael) landts gelegen/
onder haecht opt hulteren velt tusschen den/
wech gaen(de) van haecht naer den hoenberch/
in deene, de goeden der kercke van haecht/
geheeten tr...stuck? ter ii[e] den h(eiligen) gheest van/
haecht ter iii[e] en(de) derffgen(aemen) thinghieters ter/
iiii[e] zijd(e) gel(ijck) tsel(ve) stuck haer opdragersse/
gelegateert is bij den testamente van barbara/
switten in date ix maii 1582 en(de) gepass(eer)[t]/
voor m(eeste)r carel boomgaert openbaer not(ari)s/
en(de) zeke(re) getuijghen ten daeghe voors(chreven) exp(osito)/
imp(ositus) est jan van langendonck sone willems/
soo tot behoeff van hem sel(ven) als maijken van/
haecht zijn(e) huijsvro(uwe) woonen(de) tot haecht voors(creven)/
p(er) mo(dum) et satis indivis(im) et war(ans) op drije hal(tsteren)/
rocx aen derffgen(aemen) remeijs sone smeets en(de)/
derffgen(aemen) mathijs ouweraa tanqua(m) prout/
jure, coram duffele liebrechts feb(rua)[rii] xvi[a]/
1604
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer