SAL7495, Act: V°128.4-R°129.1 (295 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°128.4-R°129.1  
Act
Date: 1604-02-20
LanguageLatinum

Transcription

2021-01-26 by Willy Stevens
Item is oock conditie dat het secreet van het huijs/
tusschen de halfflelie en(de) de wige is gemeijn/
en(de) overhandt soo wanneer tsel(ve) geruijmpt wordt/
sal door malcanderens erffve moeten uijtgedaen/
wesen, waervan den iersten keer sal moeten geschieden/
door het voors(chreven) huijs geheeten de wige, en(de) soo/
wanneer tsel(ve) geschiet, soo en sal den genen daer
//
daerdore tsel(ve) geruijmt wordt maer moeten/
draeghen een derdendeel van(de) oncosten en(de) soo voorts/
overhandt, en(de) de twee andere deelen sal moeten/
draeghen het huijs daerdore de ruijminghe alsdan/
nijet en geschiedt, met wel(ke) conditie henrcik/
causmans co(m)peteren(de) thuijs van(de) halve lelie/
alhier present oock is tevreden eisdem
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer