SAL7495, Act: V°135.3 (314 of 516)
Search Act
previous | next
Act V°135.3  
Act
Date: 1604-03-08
LanguageLatinum

Transcription

2021-02-11 by Willy Stevens
Item in tegenwoordich(eijt) des meijers en(de) schepen(en) van loven/
naebes(chreven) gestaen jo(ffrouw)[e] geertruijdt van(den) heetvelde wed(uw)[e]/
h(ee)[r] en(de) m(eeste)r cornelis boon woonen(de) te loven bij manisse/
heeft opgedraeghen met behoorl(ijcke) v(er)thijden(isse) een erffrente/
van achtenveertich stuijvers tsj(ae)[rs] erffel(ijck) die zij/
opdragersse met schepen(en) brieven van loven in date/
xxix julii anno 1524 in media trecken(de) es op/
zekere goeden nu tertijt toebehooren(de) mathijs van(der)/
elst gelegen te wanhoven onder de prochie van/
wilsele al naeder blijcken(de) bijde voors(chreven) brieven in/
date voors(chreven) expo(sito) impo(situs) est matthijs v(er)elst voors(chreven)/
ende dat bij maniere van affquijttinge et sat(is)/
et war(ans) voor een(e) ongealieneerde en(de) ongetransporteerde/
rente prout coram eisd(em)
ContributorsJoop van der Horst
Moderated byJoop van der Horst
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer