SAL7496, Act: R°1.1 (1 of 191)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.1  
Act
Date: 1604-06-25
LanguageNederlands

Transcription

2017-02-28 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e) gestaen heer cornelis/
vander heijden zone wijlen willems/
religieux vande predickheeren met/
consente ende overstaene van broeder/
ende heer jan rosa licentiaet/
inder godtheijt prior des voirs(chreven)/
convents heeft gerenuntieert ende/
renuntieert mits desen van d actie ende/
gerichticheijt die hij uuijt crachte/
van seckeren testamente ende codicille/
respective van adriaen vand(er) heijden/
ende barbara van hougaerden zaliger/
sijn vader ende moedere als sij/
leefden heeft op zecker huijs genaempt/
den wolsack staende alhier op de/
proefstraete regenooten den witten/
valck voerde voldoening[e] van/
zecker legaet van lijfpensie hen/
metten selven testamente ende codicille/
gemaeckt ende gelegateert t zelve/
huijs daer van ontlasten(de) behoudel(ijck)/
sij sullen geheel blijven op dandere/
goeden coram duffle liebrechts/
junii xxv[a] 1604
ContributorsAgata Dierick
Moderated byAgata Dierick
Last update: 2017-02-27 by Agata Dierick