SAL7496, Act: R°63.2-V°63.1 (91 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°63.2-V°63.1  
Act
Date: 1604-09-13
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-12 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e), gestaen/
jo(uffrouw)[e] elizabeth van der hert weduwe/
wijlen jo(ncke)[r] peeters van der tommen/
als curatersse van de kinderen bij/
haer behouden van de(n) voirs(chreven)en wijlen/
jo(ncke)[r] peeter ter p(rese)ntie ende overstaene/
van heer willem de angelis riddere/
ende heer ende m(eeste)r cornelis daniels/
licentiaet in de rechten curateurs/
tot dese acte alleen bij de voirs(chreven)e/
wed(uw)e versocht, heeft opgedragen met/
behoirlijcke verthijdenisse alsulcke/
twintich rijnsguldens derthien stuijvers/
een plecke uuijt eene meerdere rente/
van tweentzestich rijnsguld(ens), daer/
aff mijn heere drinckwaert gelost/
heeft twintich rijnsguldens derthien
//
stuijvers een pleck te lossen den penn(inc)/
sestien, als heer jan drinckwaert tresorier/
g(e)n(er)al van de finan(cien) van haere hoocheden,/
ende te voeren m(eeste)r aert ende wouter/
claes gewoonel(ijck) sijn geweest te betaelen/
volgende de brieven daeraff zijnde/
gepassert voer schepenen van loven in date/
augusti xi 1540 Expos(it)[a] impos(it)[us]/
jo(ncke)[r] octaviaen van der tommen heere/
van oplinter e(t)c(etera), Ende dat bij maniere/
van quijtinge ende mangelinge tegen de/
voirn(oemde) rente in den voergenoemden contracte/
begrepen, consenterende alsoe inde/
cassatie derzelver, promittens nullatenus/
alloqui, sed semper satis et waras/
erga quoscunq(ue), Item staet te weeten dat/
d'eene rente is meerdere dan dandere, om/
dat de rente van achtien rijnsguld(ens)/
seven stuijvers, staet te lossen den penn(inc)/
achtien, ende dandere rente den penn(inc) xvi[e]/
ten eijnde om het capitael der voirs(chreven)e/
renten gelijck te maecken ende t'egaleren/
Coram eisdem
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick