SAL7496, Act: R°66.2-V°66.1 (94 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°66.2-V°66.1  
Act
Date: 1604-09-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-12 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e) nairbeschreven,/
gestaen anne de bree wed(uw)e/
wijlen geerarts bouls, maijken
//
ende lintken de bree alle drije/
gesusteren cum tutore, hebben opgedragen/
met behoirlijcke verthijdenisse sesse/
dachmaelen bempts gelegen onder attenhoven/
regenooten peeter van den broecke ter/
eenre jan van hoovelde ter ii[re], ende/
ende de straete ter iii[re] sijden, in der/
vuegen ende manieren de zelve sesse/
dachmaelen bempts op haer opdragerssen/
sijn verstorven doir d'afflijvicheijt van/
marie van ermeghem haer lieder moedere/
ende uuijt haerlieder scheijdinge ende/
deijlinge gebleven, expos(iti) impos(itus)/
jacques huijgens, ende dat bij maniere/
van ghifte die men noempt donationem/
inter vivos, waranderen(de) deselve/
sesse dachmaelen op twee mudden seven/
halsteren even(en) ende xxiii stuijvers een/
plecke erffel(ijcke) chijns, vallende in/
januario, die mijn vrouwe van/
attenhoven daer op is treckende/
als op allet recht ende ende co(m)mer daer/
op uuijtgaende, Coram borcht/
liebrechts septembris xv[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick