SAL7496, Act: R°70.2 (100 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°70.2  
Act
Date: 1604-09-18
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-02 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepen(en)/
van loven(e), gestaen carel andries/
alhier gearresteert ten versuecke/
jans lemmens, obligerende, submitteren(de)/
ac renuntieren(de) in forma, heeft/
geloeft ten dage ende te rechte te/
comen(e) ende tgewijsde te voldoen,/
daer voere borge gebleven is als/
principael jan daerboven alias/
brouwer, obligan(do), submitten(do) ende/
renuntian(do) in forma, des zoe heeft geloeft de voern(oemde) carel, den selven/
jan daerboven zijnen borge costeloos ende/
schadeloos t'ontheffen, onder obligatie/
submissie ende renuntiatie als boven/
Coram borcht rivieren septembris/
xviii[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick