SAL7496, Act: R°74.2-V°74.1 (107 of 372)
Search Act
previous | next
Act R°74.2-V°74.1  
Act
Date: 1604-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Joop van der Horst
Item in p(rese)ntia scabinorum (et)c(etera), gestaen/
goert van dorne, borgem(eeste)r der stadt/
van loven, als momboir van elizabeth/
raes, heeft bekendt ontfangen te/
hebben van m(eeste)r loijck huens clerck/
van den registre der stadt van loven/
die somme van derthien rinsguldens/
x stuijvers eens, die opt reg(iste)re voirs(chreven)/
als onder de weth geconsigneert sijn/
geweest van wegen severijn van der
//
in den name van willem van/
langendonck, gelovende den zelven/
willem noch iemandt anders daeraff/
nemmermeer aen te spreken directelijck/
noch indirectel(ijck), maer tegen eenen iegel(ijcken)/
goet garrant te sijn, coram beringen/
liebrechts septembris xx[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick