SAL7496, Act: V°61.2-R°62.1 (88 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°61.2-R°62.1  
Act
Date: 1604-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-14 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e), gestaen m(eeste)r/
jan renvart, die naer vermogen van/
zeckere procuratie speciale ende irrevocable/
hem gegeven bij de eerw(erde) vrouwe/
d'abdisse ende convente van shertogendale/
in date 28 julii 1604 alhier gesien ende/
gebleken, heeft ten erffchijnse uuijtgegeven/
voer hen ende heure naecommelingen/
aen jannen de vroij, die bekende voer/
hem, zijne erfven ende naeco(m)melingen/
ten erve aenveert te hebben omtrent een/
boender lants gelegen onder mille/
regenooten den grooten heijligengeest van/
loven ter eenre d'erffgenaemen helias/
van schore ter ii[re] ende d'erffgenaemen/
van schoonhoven ter iii[re] sijden, Et/
satis de voirs(chreven)e erffuuijtgevere in der/
qualiteijt voirs(chreven), Et waras voer ombelast/
prout, et tantum, Ende voirts/
meer op sesse rinsguldens te xx stuijvers/
tstuck ende drije plecken den stuijver/
jairlijcx vallende s(in)[t] andriesemisse/
onquijtbaer rente los ende vrij telcken/
jaere in de voirs(chreven)e abdije te leveren/
telcke reijse als schult met rechte/
verwonnen Voirts geloeft de voirs(chreven)e/
erffnemer daerop te doen timmeren een/
huijs weert sijnde siaers veertich rinsguld(ens)/
tot xx st(uijver)s tstuck, ende tot dien/
deselve rente van sesse rinsguld(ens)/

//
erffelijck jairlijcx wel ende loffel(ijck)/
te betaelen coram vorst liebrechts/
septembris x[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick