SAL7496, Act: V°66.2-R°67.1 (95 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°66.2-R°67.1  
Act
Date: 1604-09-15
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-10 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt des meijers/
ende schepenen van loven(e), gestaen/
cathelijne truijens wed(uw)e wijlen/
robijns lauarts cum tutore, heeft/
opgedragen met behoirl(ijcke) verthijdenisse/
vijff vierendeelen lants gelegen sint/
peeters rhode, geheeten de leijck,/
regenooten jan vanden bossche ter/
eenre, aert reijnaerts ter ii[re],
//
den waterloop aldaer in twee andere/
zijden, in der vuegen t'voirs(chreven) stuck d'opdragersse/
is verstorven bij d'afflijvicheijt van haer/
ouders gelijck zij verclaert, exposita/
impositus adriaen wellens zoe voer/
hem als anna duems zijne huijsvrouwe/
per mo(dum) et satis de voirs(chreven)e opdragersse/
obligeren(de) submitteren(de) ende renuntieren(de)/
in forma, ende naementl(ijck) senat[o] velleiano, daer aff wel onderricht/
zijnde, et waras op omtrent een/
oort chijns, tanquam prout, iure/
aut, coram duffle beringen septembris/
xv 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick