SAL7496, Act: V°69.2-R°70.1 (99 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°69.2-R°70.1  
Act
Date: 1604-09-16
LanguageNederlands

Transcription

2019-09-09 by Joop van der Horst
Item in p(rese)ntie der schepenen ende/
eijgengenooten van loven(e) naerbeschreven,/
gestaen aert bordeaux zone wijlen/
jans, woonende tegenwoirdel(ijck) onder/
oudtheverle, heeft opgedragen met/
ressche ende rijse een halff dachmael/
lants gelegen tot leeffdael opt leefdael/
velt, regenooten den heer van loonbeke/
ter eenre, aert coopmans ter ii[re],/
den heijligengeest van nederijssche/
ter iii[re], den raidtsheer boon ter/
vierdere sijden, in sulcker vuegen/
als het selve stuck hem is toebehoiren(de)/
te weten de helft bij successie van/
wijlen jan bourdeaux zijnen vader/
ende dander helft bij mangelinge/
gedaen tegen peeter sijnen broeder,/
et bonificavit jo(ncke)[r] jan bouwens/
raedt van haere hoocheden, ende/
auditeur van de rekencamere/
in hollant, his interfuerunt/
g. liebrechts ende rivieren schepen(en)/
ende eijgengenooten, Item j blocqerije/
ende g. impens insgelijcx eijgengenoote(n)
//
qui hec rogantes, quod faciunt/
coram quibus satis, et waras/
voer eijgen ende ombelast goet/
obligerende submitteren(de) ende/
renuntieren(de) in forma, actum/
septembris xvi[a] 1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-11-17 by Agata Dierick