SAL7496, Act: V°74.3-R°75.1 (109 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°74.3-R°75.1  
Act
Date: 1604-09-20
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-08 by Joop van der Horst
Condt sij eenen iegel(ijck) e(t)c(etera), dat lucia/
standarts wed(uw)e wijlen jeronimus/
otten woonende t'arschot, heeft/
verhuert aen hendrick van den hove/
p(rese)nt ende accepterende omtrent drije/
boenderen min een halff dachmael lants/
gelegen tot pellenberch, daerinne/
begrepen een dachmael dat nicolaes/
van vlasselaer gehouden heeft/
eenen termijn van sesse jaeren/
eenpaerlijck vervolgende daer aff/
d'ierste jaer verschijnen sal sint/
andriesmisse xvi[c] vijff, ende alsoe/
vervolgens op conditie van wel/
te labeuren ende werven op sijne/
getijdige voeren ende eens teenemael/
t'overmesten wel ende loffel(ijck) ende/
nijet te mogen in de leste drije
//
jaeren hoer vruchten, item de pachter/
sal schuldich sijn de straeten te/
onderhouden op sijnen coste, ende de/
haegen van het halff boender, ende/
de seven dachmael uuijt te roijen/
op sijnen coste, gelovende de/
voirs(chreven) pachter jairlijcx wel ende/
loffel(ijck) tot loven daer men hem/
bewijsen sal te leveren los ende vrij/
achtien halsteren rogs, ende sesse/
halsteren terwe, allen jaere sint/
andriesmisse oft ten lancxten te halff/
vasten, als wanneer, zoe verre/
de betaelinge ende leveringe nijet geschiet/
en is, salmen dese landen sonder/
rechtvoirderinge mogen aen een andere/
verhueren, obligeren(de), submitteren(de)/
ende renuntieren(de) in forma, coram/
beringen liebrechts septembris xx[a]/
1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick