SAL7496, Act: V°76.2-R°77.1 (112 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°76.2-R°77.1  
Act
Date: 1604-09-25
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-07 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
der schepenen van loven(e), gestaen aert/
wiggers zone wijlen aerts, woonende/
tot loven, obligerende, submitteren(de),/
ende renuntieren(de) in forma, heeft/
bekindt ende bekent mits desen godevaerden
//
clercx twelff rijnsguldens tot xx[tich]/
stuijvers den gulden, ende thien stuijvers/
tot drije plecken den stuijver loopende/
munte jairl(ijcx) den xxv[ste] septembris te/
betaelen, ende in der stadt wissele/
van loven los ende vrij te leveren,/
t'elcken termijne als schult met rechte/
verwonnen, ad mo(dum) pignus et tantum,/
met conditie vande selve rente van/
xii rinsguld(ens) x st(uijver)s te mogen lossen ende/
quijten binnen drije jaeren naestco(m)mende,/
elcken penninck daeraff met sestien/
gelijcke penningen ende met volle rente,/
ende zoe verre de lossinge bijnnen/
de voirs(chreven)e drije jaeren nijet en geschiet,/
geloeft de voirs(chreven)e bekinder de selve/
rente te besetten op panden weert sijn(de)/
dobbele rente gelegen te pelt, te weten/
op zijne bempden bij diest, coram/
beringen rivieren, septembris xxv[a]/
1604
ContributorsHadewijch Masure
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick