SAL7496, Act: V°84.3-R°85.1 (126 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°84.3-R°85.1  
Act
Date: 1604-10-02
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-28 by Joop van der Horst
Item in tegenwoirdicheijt der schepenen/
van loven(e), gestaen jacop schutteput/
zone hendricx, als erffgenaem franchoijs/
schutteput zijns grootvaders, heeft/
gelaudeert, geratificeert ende
//
geapprobeert, laudeert, ratificeert/
ende approbeert bij desen alsulcken/
opdracht, als cornelis schutteput/
zoe voer hem zelven als zijne mede/
erffgenaemen gedaen heeft voer schepenen/
van loeven, tot behoeff willeborts van den/
eijnde op den iiii[en] decembris 1601 noepen(de)/
zeckere parceelen van erven gelegen sint/
peeters rhode, noch heeft dezelve/
jacop schutteput gelaudeert ende/
geapprobeert, laudeert ende approbeert/
bij desen alsulcken vercoop van een halff/
dachmael lants gelegen ter plaetsen/
genoemt te bueckel in de prochie/
voirs(chreven), blijckende bij de goedinghe/
daeraff zijnde gepasseert voer de/
schepenen van loven in date xix[a]/
novembris libro xv[c] lxxiiii in media/
gelovende daer tegen nemmermeer/
te doen oft doen doen, directel(ijck) noch/
indirectelijck in geender manieren,/
obligerende, submitterende ende/
renuntieren(de) in forma, coram duffle,/
beringen octobris ii[a] 1604.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick