SAL7496, Act: V°87.2 (129 of 372)
Search Act
previous | next
Act V°87.2  
Act
Date: 1604-10-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-01 by Joop van der Horst
Item frederick huijbrechts ende jo(ffrouw)[e]/
marie van vlierden zijne huijssvrouwe/
voldoende den heeren schepenen vonnisse/
op heden gewesen tusschen den meijer/
van loven a(lexand)re,? ende den voirs(chreven)/
frederick huijbrechts, in p(rese)ntia hebben/
geloeft ende geloven mits desen alhier/
voer schepenen van loven tegen den/
voirs(chrev)e a(lexand)re te dage ende te rechte/
te comen, ende tgewijsde van de heeren/
schepenen te voldoen, ende hen in prejudicie/
van dijen uuijt deser stadt nijet te/
vertrecken oft absenteren, daer voer de/
voirs(chrev)e gehuijsschen mits desen sijn/
verbinden(de) hunne persoonen ende alle/
hunnen goeden, ende heeft die voirs(chreven)/
frederick daerop gedaen den behoirl(ijcke)/
eedt ten stavene van de naebeschreven/
schepenen, coram van der vorst/
beringen, octobris vii[a] 1604
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-12-06 by Agata Dierick