SAL7610, Act: V°214.2-R°215.1 (113 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°214.2-R°215.1  
Act
Date: 1728-02-05

Transcription

2017-05-11 by pieter-jan lahaye
Copije vande quitt(ant)ie der pontpenn(ingen) ontfangen van s(eigneu)[r] joseph claes seventhien
//
guldens thien stuijvers courant voor/
de pontpenningen van een huijs gestaen/
achter jesukens boom regenoten d erff/
genaemen dewit vercregen tegens/
michiel heppens voor drij hondert 50/
gul(den)s courant volgens acte gepasseert/
voor den not(ari)s fizenne opden 4[e] feb(ruarii)/
1728 actum 5[e] ditto signatum g/
f van molle
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-10 by Jos Jonckheer