SAL7610, Act: V°389.3-R°390.1 (182 of 195)
Search Act
previous | next
Act V°389.3-R°390.1  
Act
Date: 1728-05-31

Transcription

 by 
In tegenwoordigheijt des heeren meijers/
e(nde) schepenen van loven naergenoempt is/
gecompareert martinus icx e(nde) desselffs/
sone joannes henricus dewelcke sijn geworden
//
poirter deser stadt ingevolghe die/
resolutie magistrael de date 10 maii/
1728 onderteeckent p van broeck/
mits betaelende aende rentm(eeste)[rs] deser/
stadt vijfftigh guldens ofte alimentere(nde)/
den tijde van twee jaeren ... een vondelinck/
kindt deser stadt bij mijne heeren te/
designeren e(nde) betaelende sesse guldens voor/
eenen brant eemer van welcke sesse gul(den)s/
is gebleken alhier die quittantie onder/
teeckent e d bruijn 1728 e(nde) heeft alvolgens/
den eedt gedaen daer toe staende coram/
jon(ke)[r] albert francois van winghe e(nde) s(eigneu)[r]/
e(nde) m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten schepenen/
hac 31[a] maii 1728
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-02-24 by Jos Jonckheer