SAL7612, Act: R°1b.1 (1 of 157)
Search Act
previous | next
Act R°1b.1  
Act
Date: 1729-06-28

Transcription

2016-11-26 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt des heeren/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt is gecompareert/
martinus debrou sone martini/
gebortigh van grez denwelcken is/
geworden poirter deser stadt gratis/
volgens resolutie magistrael de date/
27 junii 1729 onderteeckent p(etrus)?/
van(den) broeck mits betaele(nde) aende/
rentm(eeste)[rs] deser stadt sesse guldens/
voor eenen brant eemer e(nde) dreij/
guldens tot subsistentie van de/
arme vondelinge waer van ons die/
quittantie is gebleke(n) de date 28 junii/
1729 onderteeckent p(etrus)? joris ende/
heeft alvolgens gedaen den eedt/
daer toe staende Coram jon(cke)[r] gilbert/
joseph van grave heere van baienrieu/
laijens et(ceter)[a] e(nde) s(eigneu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 28 junii 1729
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-26 by kristiaan magnus