SAL7613, Act: R°1.1 (1 of 170)
previous | next
(only transcribed acts)
Act R°1.1  
Act
Date: 1730-06-26

Transcription

2019-01-31 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordigheijt der heeren schepenen/
van loven naer te noemen is gecom/
pareert henricus medaerts gebortigh/
van lubbeeck sone arnoldi denwelcken/
is geworden poirter deser stadt inge/
volge resolutie magistrael de date/
23 junii 1730 onderteeckent b/
van(den) broeck mits betaelende aende/
rentm(eeste)[rs] deser stadt sesse guldens voor/
eenen brant eemer dreij guldens tot/
subsistentie vande arme vondelinghen/
e(nde) thien gul(den)s thien stuijvers tot appli/
caet der resolutie vanden x[e] meert/
lestleden waer van aende ons die/
quitt(anti)[e] is gebleken de date 26 huius/
onderteeckent b joris e(nde) heeft in handen/
des heeren luetenant meijers mits d absentie/
des heeren meijers geeffectueert den/
eede coram jon(ke)[r] gilbert joseph van/
grave heere van bajenrieu laijens et(ceter)[a] e(nde)/
s(eigneu)[r] joannes van arenbergh 26 junii 1730
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator