SAL7613, Act: R°383.2-V°383.1 (137 of 173)
Search Act
previous | next
Act R°383.2-V°383.1  
Act
Date: 1731-04-30

Transcription

2019-10-28 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren schepenen/
der stadt loven naergenomen is/
gecompareert peeter sillen sone/
peeters gebortigh van thienen/
den welcken is geworden poirter deser/
stadt ingevolghe de resolutie magis-/
trael in date deser onderteeckent/
p vande broeck pensionaris, naer dijen
//
ons was gebleken de quittantie in/
voldoeninghe deser ter somme van/
hondert negen guldens in date/
27[e] huius onderteeckent p joris,/
et prestitit iuramentum in handen/
vanden heere meijer de berckel/
hac 30[e] aprilis 1731 coram jo(nke)[r]/
wilhelmo van bemmel, et s(eigneu)[r]/
joannes van arenbergh
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator