SAL7613, Act: V°336.2-R°337.1 (120 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°336.2-R°337.1  
Act
Date: 1731-04-07

Transcription

2019-10-11 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren sche-/
penen der stadt loven naer te noemen/
is gecompareert m(eeste)r jean charel
//
fizenne not(ari)s procureur et(ceter)[a] binnen/
dese stadt den welcken heeft verclaert/
sigh te hebben gestelt als borghe/
ende cautionaris principael tot/
het ontslaen vanden arreste op/
hodie wegens den heere meijer deser/
stadt inden persoon van jo(nke)[r]/
maximiliaen emanuel petit gedaen/
renuntierende ten effecte van dijen/
aen alle privilegien ende exeptien/
van rechte dese contrarierende/
naementlijck privilegio ordinis ex-/
cussionis van het effect bekent, salvo/
sijne indemnitijt tot der voors(chreven)/
jo(nke)[r] maximilaen emanuel petit/
coram jo(nke)[r] albert francois van/
winghe, ende jo(nke)[r] petrus de her-/
kenrode heere van roost hac vii[e]/
april 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator