SAL7613, Act: V°438.2-R°439.1 (164 of 173)
Search Act
previous | next
Act V°438.2-R°439.1  
Act
Date: 1731-06-16

Transcription

2020-08-29 by pieter-jan lahaye
In tegenwoordighijt der heeren lieu-/
tenants meijers ende schepenen van/
loven naer te noemen is gecompa-/
reert s(ieu)[r] joannes laurentius panne/
den welcken om te comen ter executie/
stellen het vonnis de date 30 maii 1731/
sed inscripta 6[a] junii bijde lestleden
//
tusschen hem comparant als resument/
ende jacobus timbal als suppliant/
gegeven, ende waer inne denselven/
suppliant conform den voors(chreve) vonnisse/
is comen te sucumberen met costen/
heeft opgedragen met behoorelijcke/
verteijgenisse naer voorgaende maenisse/
ende wijsdomme der naerbeschreve/
heeren schepenen sesse daghmaelen/
lants gelegen onder corbeeck, uyt een/
meerder stuck gemeten van vier/
boenderen regenoten jo(ffrouw)[e] blitters-/
swijck naer loven waerts ter eendere,/
den bergh in dispuet ende de/
tichelrije noort, hem comparant/
competere(nde) volgens transactie gepasseert/
voor den not(ari)s vander haert in date/
24 junii 1731, e(nde) daer uijt ontgoijt ende/
onterft sijnde, soo wort daer inne gegoijt/
gevest e(nde) geerft, den officiael van ranst/
present acceptere(nde) inden naeme e(nde) ten behouve/
van(de) voors(chreve) jacobus tombal, et per monitio-/
nem reddidit, op den last daer aen/
te verhaelen hetgene den voors(chreve) panne/
uijt crachte van(de) voors(chreve) vonnisse sal comen/
te executeren, in cas den seker vonnisse/
inden souverijnen raede van brabant [bij reformatie] wilde/
geretracteert, coram jo(nke)[r] albert francis/
van winghe, et s(ieu)r joannes van arenbergh/
hac 16 junii 1731
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-09 by The Administrator