SAL7643, Act: R°99.1 (29 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°99.1  
Act
Date: 1760-09-11
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Arthur Magister
Poirterschap/
voor/
petyrus josephus dustin/
sone mathijs gebortigh/
van tongrin/
In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt is gecompareert/
petrus josephus dustin sone matthijs/
ende van joanna dubois gebortigh/
van tongrin den welcken is ge-/
worden poirter deser stadt ach-/
tervolgens de resolutie magistrael/
de date huius onderteeckent j.b./
mzrchant raedt pensionaris, onder/
de betaelinge bij hem gedaen/
van hondert guldens voor eenen/
brandt eemer ende drij guldens voor/
de vondelingen volgens de respective/
quittantien daer van sijnde de date/
huius onderteeckent h.g.caels rent-/
m(eeste)r ende m.pasteels, beijde alhier/
in originali gesien end gebleken/
et prostitit iuramentum coram/
jo(nke)[r] gerardus franciscus [xaverius] de hercken-/
rode ende s(ieu)[r] joannes derboven/
schepenen hac 11 septembris 1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer