SAL7643, Act: R°99.2-V°99.1 (30 of 258)
Search Act
previous | next
Act R°99.2-V°99.1  
Act
Date: 1760-09-11
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-20 by Arthur Magister
Poirterschap
//
voor/
judocus laurentius francis/
sone deodatii ende anna/
mariæ valentijn gebortigh/
deser stadt loven/
In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen van loven/
naergenoempt is gecompareert/
judocus laurentius francijs sone/
deodatii van dese stadt, den welcken/
is geworden poirter deser stadt/
ingevolge de resolutien magistrael/
de datis 19 junii 1748 ende 11 september/
1760 onderteeckent j.b.marchant/
raedt pensionaris onder de betae-/
linge bij hem gedaen van sesse/
guldens voor eenen brandt eemer/
ende drij guldens voor de vondelin-/
gen volgens de respective quittan-/
tien onderteeckt h.g.caels rentm(eeste)[r]/
ende m.pasteels beijde de date huius,/
sijnde de hondert guldens ten behoeve/
deser stadt ingevolge de voorschreven/
resolutien geremitteert et pros-/
titit iuramentum coram jo(nke)[r]/
gerardus franciscus xaverius de/
herckenrode ende s(ieu)[r] joannes/
derboven schepenen hac 11 (septem)bris/
1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-09-18 by Jos Jonckheer