SAL7706, Act: R°381.2 (87 of 133)
Search Act
previous | next
Act R°381.2  
Act
Date: 1396-12-18

Transcription

2020-01-10 by xavier delacourt
Cond sij allen luden dat franc postele(re) becke(r) is come(n) in jeghenwordich(eit) der scepen(en) van lovene en(de)/
heeft gheloeft op sijn lijf en(de) op sijn goet dat hij o(m)me des wille dat hij te lovene ghevanghen heeft/
gheweest ov(er)mids dien dat hij een meyssen gheheten lijnken ve(re)n kerelden/
gheslaghen hadde o(m)me dat sij der gulden recht op hem versocht en(de) vervolght hadde ocht o(m)me alsulk(er)/
correctien en(de) bet(er)nissen wille als hem daer o(m)me ghesett es ocht ghe [hij] doen sal [ocht o(m)me en ghene sake daer uut come(n)de] toter voers(creven)/
noch toten guldeken(en) noch tot haren [clerke(n)] knapen noch diene(re)n noch tot en ghenen van hen noch tot/
niema(n)ne anders soe wie hij [dat] sij ne(m)merme(r) viantscap hatie veede [ondanc] noch wangonst hebben noch draghen/
en sal [in gheenre manieren] noch de voers(creven) p(er)sone ocht enighen van hen ocht yeman and(er)s o(m)me der voers(creven) saken wille ne(m)merme(er)/
moeyen noch daghen noch beco(m)me(re)n noch aenspreken noch te campe eyschen buten der stat van lovene noch/
[daer binnen] bi hem selven noch bi niema(n)ne anders in en gheenre manier(en) ghenen rechte gheestelec noch werelec noch anders/
in gheenre maniren (et)c(etera) albus palude xcvi[to] dec(embris) xviii[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-21 by Xavier Delacourt