SAL7709, Act: R°141.1 (37 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°141.1  
Act
Date: 1409-09-21

Transcription

2020-03-28 by xavier delacourt
Cont sij allen liede(n) dat van alsulke(n) stoete en(de) tebatte als geweest hebben tusschen/
wille(m)me van he(re)ndale in deen side en(de) everart de pape stoppe(r) in dande(r) side van/
hoe(r) beyd(er) wonn huyse en(de) woningen gelegen [bi een] inde proefst(ra)te d(aer) de vorscr(even) wille(m)/
en een nuwe huys heeft doen maken dw ten er dwelc ever(art) vors(creven) meynt/
dat hi hem en(de) sine(n) erve g te nae ghesedt heeft Soe sijn beyde de vorscr(even)/
p(ar)tien come(n) voe(r) scepen(en) va(n) loven(e) en(de) sijn van alden vors(creven) stoete bleve(n) en(de) hebbe(n) hen/
d(aer) af ghekeert ind(er) stat geswor(en) meest(ere)n en(de) wercliede(n) te wete(n) meest(er)/
ja(n)ne baete meest(er) janne pau en(de) meest(er) henr(icke) ondoe(re)n en(de) hebben geloeft/
de selve p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houde(n) soe wes d(er) de vors(creven) meest(ere)n/
vande(n) vors(creven) stoete seggen en(de) t(er)mine(re)n selen h(enrico) borch(oven) rogge sept(embris) xxi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt