SAL7709, Act: R°143.1 (40 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°143.1  
Act
Date: 1409-09-27

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
Item want [mijn vr(ouwe)] dabdisse va(n) vrouwe(n) p(er)reke en(de) meest(er) jan boxh(oren) op tijt voerlede(n)/
gecocht en(de) v(er)cregen hebben jegen janne va(n) udeke(m) omtrent vi(½) dach(mael) lants/
gelegen te w(er)chte(r) ond(er) alrehande coerghichte(n) ald(aer) van welke(n) coeren/
de selve jan va(n) udeke(m) geloeft heeft de vorscr(even) abdisse en(de) meest(er) ja(n)ne/
boxh(oren) tontheffen en(de) tontslaene als sij vallen en(de) v(er)schine(n) selen nae de/
gelangde dat die vi(½) dach(mael) lants d(aer) in ghehoude(n) mochte(n) sijn Soe es/
come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) h(ier) nae ghenoemt henr(ic) abs(oloens) sone woute(re) wilen/
absoloens en(de) heeft geloeft sij voe(r) hem sijn erfgename(n) en(de) naecomelinge(n)/
janne va(n) udekem vors(creven) sine(n) erfgename(n) en(de) naeco dat hi den selve janne va(n)/
udekem en(de) sijn naecomelinge(n) dabdisse van vrouwe(n) p(er)reke en(de) meest(er) ja(n)ne/
boxhoe(re)n en(de) sijn naecomelinge(n) co(m)merloes houde(n) en(de) ontheffen sal va(n)/
alsulken coere(n) als d(aer) de vors(creven) vi(½) dach(mael) lants ond(er) gelegen [sijn] en(de) in gehoude(n)/
moge(n) sijn ten tide als sij vallen en(de) v(er)schine(n) selen nae de gelangde dat sij/
d(aer) in gehoude(n) [sijn] moge(n) [als vors(creven)] sijn h(enrico) borch(oven) rogge sept(embris) xxvii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt