SAL7709, Act: R°143.4 (41 of 185)
Search Act
previous | next
Act R°143.4  
Act
Date: 1409-09-28

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
Cond sij allen liede(n) dat de vors(creven) alijt es come(n) voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) en(de) heeft/
gheg(even) en(de) bekendt dat sij gheg(even) heeft janne en(de) henricke hoe(re)n soenen vo(r)e uut hoe(re)n [brode gedaen]/
alle hoe(r) goede ghelegen ter heze inden dorpe va(n) casterle en(de) te turnout/
[die sij tot hoe(r) recht houdende es] in huysen hove(n) wy(n)nende lande beemde(n) euselen heyde(n) met hoe(re)n toebehoerte(n)/
Te ghelijc de vors(creven) alijt de vorscr(even) goede ald(aer) houde(n)de was Te houde(n) te/
hebbe(n) en(de) te wy(n)nen v alsoe lange als de vors(creven) alijt leve(n) sal jaerlex op alle/
de(n) co(m)mer en(de) last d(aer) voe(r) uutgaende ten gewoenleke(n) t(er)mine(n) te v(er)gelde(n) En(de)/
voertmeer op sesse mudde rogx goet en(de) payabel d(er) maete(n) va(n) he(re)nthals/
tons(er) alle jae(re) tons(er) vr(ouwen) lichtmisse te betale(n) en(de) te cast(er)le te leve(re)n d(er) selv(er) alite(n)/
alsoe lange als de vors(creven) alijt [sij] leve(n) sal en(de) niet lange(r) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout met alsulk(er) Ite(m) es vorw(er)de dat de vors(creven) alijt alsoe lange als sij leve(n)/
sal houde(n) sal tot hoe(re)n p(ro)fite ene(n) beemt ghehete(n) den assenschoude(r) met de(n) welke(n) sij hoe(r) p(ro)fijt doen sal alsoe lange als sij leve(n) sal sond(er) wed(er)segge(n) hoe(r) vors(creven) ky(n)de(re)/
Ite(m) sal de vors(creven) alijt hebbe(n) en(de) behoude(n) hoe(r) nutscap en(de) p(ro)fijt in tvors(creven) huys en(de)/
hof met allen hoe(re)n toebeh(oerten) gelijc hoe(re)n vor(screven) kynde(re)n op dat sij met hoe(re)n kynde(re)n/
wone(n) wilt en(de) soe waer sij met hoe(re)n kynde(re)n niet wone(n) en wilt soe sal sij hebbe(n)/
thuys datme(n) heet de(n) ov(er) ovenboer met sine(n) toebehoerte(n) tot hoe(re)n p(ro)fite d(aer) in/
te wone(n) en(de) te sine(n) tot hoe(re)n p(ro)fite
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt