SAL7709, Act: R°252.1 (86 of 184)
Search Act
previous | next
Act R°252.1  
Act
Date: 1410-04-05

Transcription

2020-05-07 by xavier delacourt
Item vrouwe magriete weduwe h(ere)n everarts wilen boete ridd(er)s heeft gecon/
senteert voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) h(ier) nae ghenoemt dat jan he(re) va(n) scoenhove(n)/
hoe(r) brued(er) hebben sal en(de) dat men hem gheve(n) sal den scepen(en) brief/
va(n) loven(e) sprekende van ii [m] l(i)b(ra) oud(er) groete(n) die ond(er) jannes van/
middeldonc en(de) rombout willem(aer) clercke d(er) stat va(n) lov(en) leeght o(m)me/
d(aer) mede te behelpen jonch(er) janne he(re) va(n) rotsel(aer) h(ere)n henr(icke) van/
witham he(re)n yngelbrecht va(n) eedinge(n) janne va(n) aa wille(m)me de(n)/
bastart van luccemb(org) en(de) thomas henkens hoet va(n) brucelle dat/
sij ontshave(n) en(de) ontslage(n) worde(n) van dien iiii(½)[c] gulden(en) crone(n)/
die sij geloeft hebbe(n) janne vand(er) logen va(n) b(er)ghen in henegouwe/
soe waer sij d(aer) af co(m)mer ocht last hadde(n) Ende jan he(re) va(n) scoenhove(n)/
vors(creven) heeft geloeft den vors(creven) p(er)sone(n) met den vors(creven) scep(enen) brieve te/
behelpen o(m)me hen tontslaene en(de) tontheffe(n) vand(er) vors(creven) so(m)men van/
iiii(½)[c] crone(n) w(aer)t dat sij d(aer) af co(m)m(er) ocht last hadde(n) Hier wae(re)n/
henr(ic) vande(n) borch(oven) en(de) gheert va(n) haenwijc scep(enen) va(n) lov(en) f(er)ia sex(ta)/
p(ost) q(uasi) mo(do)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt