SAL7709, Act: R°304.2 (111 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°304.2  
Act
Date: 1418-07-10

Transcription

2020-08-16 by xavier delacourt
Cont sij allen lieden want stoet en(de) tebat geweest heeft tusschen janne/
golijs en(de) lijsbetten sijnre dochter te vo(r)en uut sine(n) broede gedaen in deen zide/
en(de) janne ysack in dande(re) van alrehande(n) goeden beyde have en(de) erve die de/
voirs(creven) jan golijs en(de) sijn dochter den voirs(creven) janne ysack eysschende sijn e die/
hen bleve(n) soude(n) wesen van janne ysack wilen des vors(creven) jan ysacs oem en(de)/
van aliten [wile(n)] ysacs moeye des se oem en(de) moeye des vorscr(even) jan ysax/
en(de) oude oem en(de) oude moeye der voirs(creven) lijsbetten Soe sijn beyde de/
voirs(creven) p(ar)tien comen voer scepen(en) van loven(e) en(de) sijn van allen den voirs(creven)/
stote en(de) van allen [ande(re)n] saken d het sij van brieve(n) of and(er)s die sij doen tot/
den ande(re)n te segghen mogen hebben tot op den dach van heden bleven/
in segghe(re)n en(de) in vriendeleke yffene(re)n te weten de voirs(creven) jan golijs ende/
lijsbet sijn dochter in janne vand(er) lynde(n) scepen van loven(e) ende de voirs(creven)/
jan ysax in henricke van mulke sine(n) sweer in alsulker voeghen dat/
de voirs(creven) jan golijs en(de) sijn dochter alle hoe(re)n eysch en(de) bescheit dat sij ten/
voirs(creven) janne ysack wert meyne(n) te hebben overgheve(n) selen in gescrifte/
den voirs(creven) henricke van mulks bynne(n) xiiii nachten naest comende die/
dat p(rese)nteren sal den voirs(creven) janne ysack de welke jan sijn verantw(er)den/
daer op make(n) sal ende dat overgheve(n) den voirs(creven) janne vand(er) lynden bynne(n)/
xiiii nachten daer naest volghende op alsoe dat de voirs(creven) segghe(re)n [die] eysch/
en(de) verantwerden o visente(re)n selen ende hoe(r) segghen daer af uutenen/
bynne(n) eenre maent daer naest volghende op dat sijs eens en(de) van accoerde/
sijn en(de) soe waer sijs niet eens gewerden en consten dat beyde de voirs(creven)/
segghe(re)n eendrechtichlec ene(n) overman nemen selen die sijn segghen/
daer af uutene(n) sal bynne(n) eenre maent daer nae sond(er) middel volghende/
Ende hebben geloeft beyde de voirs(creven) p(ar)tien vaste en(de) gestedich te houden/
en(de) te voldoene soe wes de voirs(creven) segghe(re)n op dat sijs eens sijn of de/
overman segghen en(de) t(er)mine(re)n selen tusschen de p(ar)tien voirs(creven) abs(oloens)/
lomb(ar)t jul(ii) x[a]
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt