SAL7709, Act: R°468.4 (172 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°468.4  
Act
Date: 1419-06-19

Transcription

2020-09-06 by xavier delacourt
Wij henric vanden borchoven ende henric absoloens scepen(en) van loven(e) doen/
cond ende kenlic allen lieden dat voir onss comen sijn de mombo(r)en en(de) meest(er)sen/
vand(er) f(er)merien des beghijnhoofs te loven(e) ende hebben geconstitueert ende/
mechtich gemaect vand(er) voirs(creven) f(er)merien wegen symoen van crodenpoel/
hoe(re)n clerc alsulken mudde pacht tarwen d(er) maten van duerne erfs pachs/
als de voirs(creven) f(er)me(r)ie heeft op een boenre lants dat nu houdende es gord/
van bierbeke gelegen te duerne naest den yersten boend(er) voir de porte/
des voirs(creven) gords ae(r) ald(aer) gelijc dat volcomelic begrepe(n) es in ene(n) scepen(en)/
brief van duerne dair op gemaect Den selve(n) godev(ar)de en(de) sine(n) naecome/
lingen te nede(re)n ende te v(er)minde(re)n voe(r) meye(r) ende scepen(en) van duerne/
op twelf molevate rox d(er) maten van loven(e) erfspachts van nu voirtaen/
erflic alle jae(re) te s(int) andries misse apostels te betalen en(de) te loven(e) inde(n)/
voirs(creven) f(er)me(r)ie te leve(re)n d(er) selv(er) f(er)me(r)ien voirtaen erflec in orconde orconscap/
van welken dingen wij scepen(en) van loven(e) voirgh(enoemt) onse(n) zegel aen dese/
l(ette)ren hebben gehangen geg(even) xix dage in junio
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt