SAL7709, Act: R°482.5 (179 of 186)
Search Act
previous | next
Act R°482.5  
Act
Date: 1419-09-09

Transcription

2020-09-06 by xavier delacourt
It(em) van alsulken gedinge als geweest es voir den meye(r) en(de) scepene(n) van loeve(n) inde banc/
aldaer tusschen clasen vand(en) houte en(de) jan en(de) clase sijn sone in deen side en(de) janne/
vloghels als m en(de) he janne wout(er)s als mo(m)boir lijsbette(n) en(de) kerstine(n) hoere/
wive en(de) henrike(n) vand(en) hout oec soen des vors(creven) claes in dande(re) als vand(en) goed(en) de/
bleve(n) sijn na doet m(ar)griete(n) wile(n) vand(en) houte suste(r) des yerste claes hebbe(n) de scepen(en)/
van loeve(n) gewijst voer een vo(n)nisse dat na aensprake verantw(er)den en(de) [na] waerheyt/
dat [vijf] de kijnde(re) hode en(de) hode gelijc deylen souden en(de) den cost vande(n)/
beleyde gelijc betalen cor(am) alb(us) g(ra)ven huffle rike oud(erogghe) bone sept(embris) ix a(n)no xix[a]
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt