SAL7709, Act: V°143.1 (42 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°143.1  
Act
Date: 1409-09-26

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
Ite(m) h(er) jacob van glymes ridde(r) sone h(er) willems van glymes ridde(r) es come(n)/
in jegew(or)dich(eit) d(er) scepen(en) va(n) loven(e) en(de) heeft hem v(er)bonde(n) en(de) v(er)obligeert te beetene ten seggene en(de) ter ordinancien she(re)n va(n) wesemale en(de) she(re)n/
va(n) hoeghstrate(n) nae den lantrechte alsulke(n) broke(n) als de dross(ete) va(n) brab(an)t/
den selve(n) h(ere)n jacob opleggende es nae de tychte(n) en(de) nae de(n) thoenissen/
dat [die] de vors(creven) dross(ete) den vors(creven) h(ere)n ov(er)gheve(n) sal rogge h(er)tsh(als) sept(embris) xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-08 by Xavier Delacourt