SAL7709, Act: V°258.1 (91 of 184)
Search Act
previous | next
Act V°258.1  
Act
Date: 1410-04-12

Transcription

2020-05-07 by xavier delacourt
It(em) henr(ic) de hoppelbrugghen de cumptich heeft ghenome(n) en(de) bekent dat hi ghenomen/
heeft jeghen joff(rouwen) lijsbetten die wijf wilen was raes va(n) hondsb(er)ghe (et) joes absoloens/
den jonghen hoe(r) lant en(de) beemde geleg(en) te oerbeke ghelijc als wout(er) heydeman die/
goede gehoude(n) heeft te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wy(n)nen ene(n) t(er)mijn va(n) vi jae(re)n/
deen nae dand(er) nu staphans volgende alle [elx] jaers dae(re)nbinne(n) o(m)me xxi mudde/
pachts corens va(n) oerbeke en(de) iiii halst(er) [corens] goet en(de) payabel d(er) mate(n) va(n)/
thiene(n) te wete(n) vi halst(er) d(er) selv(er) mate(n) voe(r) een mudde gerekent alle jae(re)/
te s(ente) andr(ies) misse ap(oste)ls te betaelne en(de) te lov(en) te lev(er)ne [alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn] en(de) telken t(er)mine als/
vervolghde schout Oec sal de vors(creven) wy(n)ne der vors(creven) joff(rouwen) lijsbette(n) en(de) joesse/
hoe(re)n pacht alsoe v(er)re als hi hoe(re)n heerscape [ald(aer)] toebehoert mette(n) cup(en) te lov(en) te lev(er)ne/
en(de) de vors(creven) wy(n)ne sal de vors(creven) lande late(n) alsoe hise vant tot sine(n) income(n) d/
dw den wynt(er) arnt besaeyt mt rogghe op iiii vore(n) en(de) den zomer/
arnt eens o(m)meghedaen en(de) de brake geheel It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne bi(n)nen/
jaers naest comende betale(n) d(er) vors(creven) joff(rouwen) en(de) joesse vi [vrancr(ijcse)] crone(n) en(de) een mudde evene(n)/
die sij hem geleent hebben [als v(er)volghde schout] py(n)noc maes ap(ri)l(is) xii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt