SAL7709, Act: V°267a.1 (94 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°267a.1  
Act
Date: 1409-11-04

Transcription

2020-07-20 by xavier delacourt
Dit es de deylinge die mijn joffr(ouwe) ts(er)claes gheordineert heeft bi raede van mine(n) he(re) hoe(re)n vad(er)/
en(de) mijn vrouwen hoe(r) moed(er) tusschen henr(icke) vand(er) calstren en(de) hoe(r) In den yersten soe setse de/
camme met hoe(r) toebehoerte(n) gelijc sijse cochte op den gronttsijs diere sculdich es uut/
te gaene en(de) op vi oude scilde hoe(r) deel/
[vander ca(m)men heeft henr(ic) tghelt ghecore(n)]/
Ite(m) v(½) vierdel wijngarts [de wijngarde heeft henric op tghelt ghenomen] setse op den erfcomm(er) en(de) iii(½) oude(n) scilt hoe(r) toebehoe(re)nde/
Ite(m) den mersch diese tegade(r) hebben setse hoe(r) deel op iii(½) oude(n) scilt/
Ende es te wete(n) waert dat sake dat de ghene die de vors(creven) pande behoude(n) sal in gebreke wa(r)e va(n) betalinge(n)/
vande(n) vors(creven) erftsijse dat dan de ghene dien dien de(n) vors(creven) tsijs ghevalle(n) wa(r)e niet vorde(r) dagen en soude moge(n)/
dan va(n) elken pande sund(er)linge Oec en soude deen des and(er)s ond(er)pant niet sijn/
[den beemt vande(n) beemt heeft henric tghelt ghecore(n)] ludovicus pynnoc (et) joh(ann)es de borchoven novembr(is) q(ua)rta
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt