SAL7709, Act: V°305.1 (112 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°305.1  
Act
Date: 1418-07-11

Transcription

2020-08-22 by xavier delacourt
(Con)d sij allen liede(n) dat jan van duysborch es comen in/
jegewordich(eit) der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekent dat/
hi gegeve(n) heeft gorde van kessele molde(r) de molen des selfs jans/
geheten de voermolen Te houden ende te hebben van s(int) jans misse/
baptisten lestleden ene(n) t(er)mijn van neghen jae(re)n lang deen nae/
dand(er) daer nae staphans volgende alle weeken hie(re)n bynne(n) om vijf/
molevate rogs goet en(de) payabel der maten van lovene alsulx als/
de voirs(creven) molen wynne(n) sal [alle te betalen en(de)] tot des voirs(creven) jans huys te loven(e) te leve(re)n/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout/
Ende want [es] de voirs(creven) molen geschadt es van allen kerenden [houtwerke] en(de)/
yse(re)n werke op xxxv hollan(sche) gulden(en) te wete(n) ii crone(n) voer en/
iii gulden(en) gerekent van goude goet en(de) gheve Soe Daer af/
es vorw(er)de dat de voirs(creven) gord tvoirs(creven) werck houde(n) sal in goede(n)/
state sine(n) t(er)mijn due(re)nde en(de) daer aen doen make(n) des hem gebrect/
en(de) ten eynde vande(n) t(er)mine salment weder schatten en(de) wesmen dan/
vindt dat arghe(r) es dan xxxv holl(ansche) gulden(en) gelijc voirs(creven) [es] dat sal de/
voirs(creven) gord den selve(n) janne oprichten en(de) vindtment oec beter/
dat sal de voirs(creven) jan den selven gorde betalen Ende alse vande(n) molen/
steene(n) die de voirs(creven) jan den voirs(creven) gorde op x duyme(n) en(de) een half/
vierdendeel gelevert heeft es vorwerde dat de voirs(creven) gord voer/
elken duyme steens die hi inde voirs(creven) molen afghemalen sal hebbe(n)/
ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mine den voirs(creven) janne betale(n) twee oude/
schilde ende vindt de voirs(creven) jan enige steene inde voirs(creven) molen die/
beter sijn dan die hi den voirs(creven) gorde leverde ten ingane vanden/
t(er)mine soe sal de. selve jan den voirs(creven) gorde voer elken duyme/
steens ii oude schilde gheve(n) dat hise beter vindt ten uutgane/
vande(n) t(er)mine Welke vorwerde(n) en(de) conditien geloeft hebben vast (et)c(etera)/
Hier af es borghe des voirs(creven) gords als p(ri)ncipael sculde(re) ongesun(er)t/
en(de) ongescheide(n) goessen van coelne Et p(ri)m[(us)] borch(oven) ponte julii xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt