SAL7709, Act: V°432.4 (161 of 186)
Search Act
previous | next
Act V°432.4  
Act
Date: 1419-04-25

Transcription

2020-08-25 by xavier delacourt
Item cornelijs lambrechs is co(m)men in jeghewordicheyde(n) d(er) scepen(en) van loven(e) ende/
heft ghegheve(n) ende bekendt dat hij ghegheve(n) heeft boudene van merchten(e) en een/
vruca(m)ms [vruwe(n) ca(m)me] met allen hae(re)n toebehoerten gelege(n) tot berthem ae bid(er) kerken te [Te]/
houden en(de) te hebben van sinte jans misse bap(tis)[ten] naest comende ene(n) t(er)mijn van/
ix jae(re)n lang deen nae dand(er) tot [d(air) nae] staphans volgende elx jaers dairin binnen/
om x [thien] crone(n) d(er) menten? des conincs van vranr(ijck) goet en(de) gheve deen helcht te/
kersavonde [te] sinte jans misse b bap(tis)[te] naest come(n)de [te betalen] den voirs(creven) t(er)mijn durende/
elx jaers als vervolgde [en(de)] telken t(er)mine als v(er)volghde schout nae [met] alsulker/
vorwerden ghehevet den voirs(creven) bouden(e) vande(n) voirs(creven) cornelijs te scheiden/
te iii jae(re)n of te vi jae(re)n dat hij dat doen sal moghe(n) behoudelic dien dat/
hijt den selve(n) cornelijs een jaerlang te vo(r)en condighe(n) sal sond(er) arghelist/
ende [En(de)] heeft gheloeft de voirs(creven) cornelijs de vo vate ende ketele vand(er) voirs(creven)/
ca(m)men den voirscr(even) bouden wat(er) vast te leve(re)n en(de) alsoe den voir salse de/
voirs(creven) bouden houde(n) den voirs(creven) t(er)mijn durende ende die ten eynde vanden/
voirs(creven) t(er)mine den voirscr(even) cornelijs wat(er) vast wed(er) om te leve(re)n Oec sal/
de selve cornelijs de huyse vand(er) voirs(creven) ca(m)men houden wel en(de) loffelic van/
wande ende van dake vanden ondersten rihelen [rikelen] opwert behoudelic dien/
wert dat sake dat de voirs(creven) bouden dair yet aen brake dat hij dat/
weder sal doen maken op sine(n) cost wert oec alsoe dat den voirs(creven) bou/
dene geliefde tketelhout vande(n) vetel ketele [va(n) nuwes] te doen h(er)maken dat sal/
hij moge(n) doen ende den cost dair af sal hem de voirs(creven) cornelijs afslae(n)/
van sine(n) voirs(creven) renten py(n)noc ponte f(er)ia s(ecunda) p(os)t q(uasi) mo(do)
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-03-14 by Xavier Delacourt