SAL7709, Act: V°85.7 (12 of 185)
Search Act
previous | next
Act V°85.7  
Act
Date: 1400-01-03

Transcription

2020-03-24 by xavier delacourt
It(em) h(er) ja(n) vand(er) alfen heeft gep(re)senteert voe(r) scep(enen) va(n) lov(en) hier nae gh(enoemt)/
arnde de(n) b(ar)tmeke(re) segge(r) te sine inde stat va(n) ghijsb(recht) de cat vande(n)/
seggene dat opgenome(n) es tussche(n) tcloest(er) va(n) hafflighe(m) in dee(n) side en(de) henr(icke)/
va(n) dyeve(n) in dande(re) huffle zas ja(nuarii) t(ertia)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-10-24 by Inge Moris