SAL7711, Act: R°3.1 (1 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°3.1  
Act
Date: 1406-06-29

Transcription

2020-04-02 by Marijke Gevaert
It(em) lijsbet die docht(er) es arnt van vlasselair es come(n) in jegewordichheyde(n)/
d(er) scepen(en) van lovene ende heeft ghekent ende verlijt openbaerlec dat/
sij gegaen es haers dancs ende haers willen met gheerde holaes van/
rotselair ende noch gaen soude op dat sijs niet gedaen en hadde en(de)/
noch gaen soude op dat Ende soe wes die vors(creven) gheert met hae(r)/
gedaen heeft dat dat haers dancs ende haers willen es (et)c(etera) Cor(am)/
grute(re) naen xxix junii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt