SAL7711, Act: R°135.2 (35 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°135.2  
Act
Date: 1408-06-21

Transcription

2020-09-28 by Marijke Gevaert
It(em) willem codde rademake(r) heeft gegheve(n) en(de) bekent dat hi gegeve(n)/
heeft ja(n)ne vanden meersb(er)ghe sone wout(er)s vande(n) v meersb(er)ghe [en(de) magriete sine(n) wive] (½) boend(er)/
lants luttel min ocht meer beleghe(n) op de veste buyte(n) der dorpstraet/
porte(n) tusschen de goede jans vos (et) willem callart te houde(n)/
en(de) te hebben en(de) te wynne(n) van nu sente jans misse naest comende/
tot ene(n) t(er)mijn van acht ja(r)en lang deen nae dand(er) staphans volghende elx/
jaers hie(re)n binne(n) op i(½) mudde rox goit (et)c(etera) met wanne (et)c(etera) d(er) mate(n) van/
loven(e) te sente andries misse apostels te betale(n) en(de) binne(n) loeve(n) te/
leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine dueren(de) en(de) telke(n) t(er)mijn als v(er)volghde/
schout ende de vors(creven) ja(n) en(de) magriete sijn wijf selen tvors(creven) lant/
late(n) gelijc si dat vijnde(n) sele(n) te wete(n) een dachmale met rogge/
besayt met vr en(de) dand(er) dachmale met gherste(n) besayt en(de) dat dach(male)/
met gerste(n) [besayt] gemest rike nae(n) in vigilia joh(annis) bap(tis)[te] p(ost) nona(m)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt