SAL7711, Act: R°153.4 (46 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°153.4  
Act
, en de 2 volgende lijnen
Date: 1408-08-02

Transcription

2020-10-23 by Marijke Gevaert
It(em) want stote en(de) tebat opv(er)staen was tusschen ja(n)ne den vos goutsmet en(de) henrike/
van remu(n)de cled(er)snyde(r) van hoe(r) beyd(er) erve in tscipst[ra]te belege(n) des si bleve(n) ende/
gheco(m)p(ro)mitteert sijn in der stat geswoe(re)n meest(er)s en(de) wercliede en(de) hebben geloeft vast/
en(de) gestede te houden soe wes (et)c(etera) Soe dat hen de vors(creven) geswoe(re)n meest(er)s hier op/
beraden hebben dese vors(creven) erve(n) wael ov(er)siende en(de) die alle saken na hoe(r) best wegende/
en(de) hebben geseeght voe(r) hoe(r) segge(n) en(de) goeduncken inden yersten dat de vors(creven) henric/
gheen recht noch osendrup hebben noch behouden en sal in de ghote liggende tussche(n)/
hoe(r) beyd(er) erve alsoe v(er)re als des vors(creven) henrix vorste loedse gheet m(er) dat die ghote/
geheellic en(de) alte male den vors(creven) ja(n)ne en(de) sine(n) huyse voertae(n) ewelic toebehoe(re)n sal voe(rder)?/
soe sal de vors(creven) henric de baneel ghote comende van sijne(n) vorster loedse afleyde(n) sal/
alsoe dat den selve(n) ja(n)ne noch sine(n) huyse dair af gheen scade en come noch en/
gesciede Ende des gelijx sal de selve henr(ic) sine(n) wat(er)steene legge(n) [en(de) sette(n)] gelijc der erde(n)/
als en(de) daer voertae(n) gheen onreynicheit in ghiete(n) alsoe dat de vors(creven) jan en gheen(en)/
scade noch stanc [daer] af en(de) lide noch en neme (et)c(etera) rike m Oec sal de selve henric de/
gote en(de) slippen van sijnre heymelicheit staende op sijnr erve alsoe bewa(r)en en(de) stoppe(n)/
alsoe dat alse dat den selve(n) ja(n)ne dair [af] h uut ghene(n) quade(n) roke [loscht] noch misq(ua)me en/
neme (et)c(etera) cora(m) rike naen i aug(usti) ii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt