SAL7711, Act: R°209.4 (65 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°209.4  
Act
Date: 1409-01-21

Transcription

2020-12-16 by Marijke Gevaert
It(em) want jan de starke ov(er)mids vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van lovene die hi/
gevo(n)nist heeft op ja(n)ne den raet sone grods wilen raet gedae(n) en(de) geleyt/
es vand [met de(n)] meye(r) en(de) scepen(en) van lovene tot den goede(n) jans de have en(de) erve des vors(creven)/
jans raet Soe es come(n) die vors(creven) jan starke voir scepen(en) van lovene en(de) heeft/
gekent en(de) gelijt soe wa(n)neer [wae(r)] die vors(creven) ja(n) de raet hem betaelt en(de) v(er)nueght/
van c mott(oene) xvii l(i)b(ra) voe(r) den mott(oen) gerekent die de selve ja(n) de raet den vors(creven)/
vors(creven) ja(n)ne starke sculdich es tussche(n) dit en(de) kersavo(n)t kersmisse naest comende dat/
dan de vors(creven) jan de starke de vors(creven) scepen(en)brieven beyde scoutbrief en(de) beleyt brief/
ov(er)geve(n) sal ten selve(n) recht dat hise heeft den vors(creven) ja(n)ne den raet ocht den/
ghene(n) dien hem genuege(n) sal En(de) soe wae(r) de vors(creven) scout jan de vo raet/
de vors(creven) c mott(oenen) hie(re)n binne(n) den selve(n) ja(n)ne starke niet en betaelde dat dan/
de voerg(enoemde) jan starke hem behelpe(n) mach met sine(n) vo den vors(creven) scepen(en) br(ieve)/
van lovene om te v(er)volge(n) de vors(creven) scout aen de goede des selfs jans raet/
kersmake(re) porta cor(am) kersmake(re) porta xxi ja(nuarii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt