SAL7711, Act: R°209.5 (66 of 138)
Search Act
previous | next
Act R°209.5  
Act
Date: 1409-01-18

Transcription

2020-12-16 by Marijke Gevaert
It(em) want stote en(de) tebat opv(er)staen was tusschen mathise van doerne in deen/
side en(de) joffrouwe(n) katline(n) vande(n) driessche en(de) adame (christ)ine en(de) katline hoe(r) [naturl(ike)] kijnde(re)/
in dand(er) side van seke(re)n goede(n) daer adaem wilen van loe vad(er) der selv(en) kijnde(re) d(er)/
vors(creven) joffrouwe katline(n) en(de) hoe(re)n kijnde(re)n op gemaect heeft een seke(re) so(m)me van/
pe(n)ninge(n) die de vors(creven) mathijs ond(er)staen heeft af te quite(n) Soe sijn de vors(creven)/
is daer af dat segge(re)n en(de) vriendelic iffene(re)n genome(n) en(de) gecore(n) sijn van beyde/
d(er) p(ar)tie(n) wege(n) te wete(n) mijnhe(re) dabt van tong(er)loe en(de) meest(er) jan van gaylic/
Soe sijn come(n) de vors(creven) joffr(ouwe) katline en(de) hoe(r) kijnde(re) voir scepen(en) van lovene en(de) hebben/
geloeft vast en(de) gestede te houde(n) soe wes de vors(creven) twee segge(re)n vande(n) vors(creven) stote/
tussche(n) hen en(de) den vors(creven) mathise geutent en(de) geseeght hebben porta absoloe(n)/
xviii ja(nuarii)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt