SAL7711, Act: V°143.4 (39 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°143.4  
Act
Date: 1408-07-09

Transcription

2020-10-05 by Marijke Gevaert
It(em) jan vand(er) lynden sone wilen jans van lynden in jegenwordich(eit)/
heeft gegeve(n) ende bekent (et)c(etera) symone van screyb(er)ghe en(de) ja(n)ne de/
smet van b(er)theem twee boend(er) lants luttel min ocht meer belege(n)/
in alrehande stucken inde p(ro)chie van b(er)theem te houden te hebben/
en(de) te wynnene van nu sente andries half m(er)te naest leden tot/
ene(n) t(er)mine van twelf ja(r)en lanc deen nae dand(er) staphans volghen(de)/
elx jaers hie(re)n binne(n) [op de(n) co(m)m(er) en(de) last d(er) uutgae(n)de bertheemsche pacht] op xxxiiii molevate rox goit en(de) payabel met/
wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereyt d(er) mate(n) van loven(e) te sente andr(ies)/
misse apostels te betalen en(de) te love(n) te leve(re)n alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mine/
dueren(de) en(de) telken t(er)mijn als v(er)volghde scout ende de vors(creven) symoen/
en(de) jan desmet hebben geloeft de vors(creven) lande wael en(de) custbaerl(ic)/
te wynne(n) gelijc reengenote(n) en(de) die binne(n) den vors(creven) t(er)mine twee ...?/
wael ov(er)meste(n) ende de selve lande late(n) gelijc hier nae volght/
dats te weten derdalf dachmale met rogge besayt op vier/
tydeghe vore(n) vierdalf dachmale lants met evenen besayt/
op een vore ende derdalf dachmale brake(n) tweew(er)ve(n) om gedaen/
voert heeft geloeft jan de smet vors(creven) den vors(creven) ja(n)ne vand(er)/
lynden ten uutgaen vande(n) vors(creven) t(er)mine drie vrancijxsche/
crone(n) te betalen als v(er)volghde scout (et)c(etera) porta pynnoc julii ix[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-03-22 by Xavier Delacourt