SAL7711, Act: V°284.2 (85 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°284.2  
Act
Date: 1409-07-23

Transcription

2021-01-05 by Marijke Gevaert
It(em) want op den dach van heden come(n) sijn inden rechte inde banck te lovene/
voir meye(r) ende scepen(en) aldaer willem doys van balen in deen side en(de) margriete/
weduwe jans wilen mo noyens die men hiet van balen in dand(er) side ov(er)mids/
vo(n)nisse van scepen(en) brieve(n) van lovene den vors(creven) wilen ja(n)ne noyens bekent/
van wout(er)en sinen soen wilen daer mede de vors(creven) wilen jan beleyt was tot/
seke(re)n goeden toebehoe(re)nde den vors(creven) wilen woute(re)n sine(n) sone welc scepen(en)/
brieve van beleyde de vors(creven) magriete inden rechte aldaer dede lesen bege(re)nde/
aen den meye(r) van lovene dat hise houden woude in hoe(re)n beleyde Soe dat/
de vors(creven) willem den brief aengehoert dede hem daer op beriet ende dede segge(n)/
sinen voerspreke dat hi des vors(creven) wout(er)s goede niet aen en sprake mer dat de/
selve wout(er) ene(n) brued(er) hadde geheite(n) jan noyens vanden welken op den selve(n)/
willeme alse [een vande(n)] naeste(n) erfgename(n) des vors(creven) jan soens aengestorve(n) wa(re)n seke(re)/
goede te balen belege(n) daer af de selve willem yesch en(de) versocht deylinge/
en(de) sceydinge te hebben En(de) w en(de) s dede seggen de vors(creven) willem dat h de/
vors(creven) jan de sone sijnre moyen sone was en(de) van wittege(n) bedde alsoe dat de/
meye(r) de scepen(en) maende nae al dats voe(r) hen come(n) wa(r)e wats mette(n) rechte/
sijn soude Daer op hen de scepen(en) van lovene beriede(n) en(de) wijsde(n) voe(r) een vo(n)nisse/
dat de goede alsoe v(er)re als die den vors(creven) wilen woute(re)n toebehoerde volghen/
souden der vors(creven) m(ar)griete(n) en(de) hoe(re)n beleyde en(de) van des vors(creven) jans goeden/
des soens wijsden de scepen(en) van lovene inden hove [de] p(ar)tyen inden hof recht/
aldaer te neme(n) en(de) te gheve(n) (et)c(etera) Cora(m) pynnoc h(enrico) borch(oven) jo(hanne) borch(oven) jo/
rogge joh(anne) borch(oven) jo(hanne) h(er)thhals (et) jo(hanne) maes xxiii julii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt