SAL7711, Act: V°378.1 (106 of 138)
Search Act
previous | next
Act V°378.1  
Act
Date: 1410-03-10

Transcription

2020-03-23 by Marika Ceunen
It(em) want stoete en(de) tebat opv(er)staen was en(de) es tussche(n) ja(n)ne den ridde(re) vand(er)/
lynde(n) en(de) joff(rouwe) lijsbette(n) sine(n) wive die wijf was bastijns vande(n) steene op/
deen side en(de) lodike(n) lieboys en(de) joffr(ouwe) lijsbette(n) vande(n) steene sine(n) wive op dand(er)/
side van alsulke(n) onberuerleken goeden als bleve(n) sijn nae de doet gheerts/
wilen vande(n) steene en(de) joffr(ouwe) m(ar)griete(n) wilen vande(n) steene sijnre sust(er) brued(er)/
en(de) sust(er) des vorscreven bastijns en(de) joffr(ouwe) lijsbette(n) lodix wive en(de) oec van alsulke(n)/
gelde als come(n) es vande(n) eyke(n) die de vors(creven) lodic en(de) joffr(ouwe) lijsbeth jans wijf/
vors(creven) d(er) stat gecocht [van loven] v(er)cocht hebben en(de) dies gelijx van alsulke(n) eyke(n) als jan vand(er)/
lynden en(de) de vors(creven) lodic coeplieden van thiene(n) v(er)cocht hebben Soe sijn come(n) de/
voirs(creven) p(ar)tyen voe(r) scepen(en) van lovene en(de) sijn hier af bleve(n) en(de) van alle(n) ande(re)n/
saken die si deen tot den ande(re)n eyssche(n) of tyen moege(n) in segge(re)n en(de) vriendelec iffene(re)n te wete(n) de vors(creven) jan vand(er) lynden en(de) joffr(ouwe) lijsbeth sijn/
wijf in henrike vand(er) calste(re)n en(de) ja(n)ne vande(n) meersb(er)ge voerspreke en(de)/
de vors(creven) lodick en(de) joffr(ouwe) lijsbeth sijn wijf in he(re)n jacob ute(n) lye(ming)[en] ridde(r) en(de)/
vranck den witte in deser vuege(n) dat de vors(creven) lodic en(de) sijn wijf hoe(re)n eyssche/
die si doen willen tot den vors(creven) ja(n)ne en(de) joffr(ouwe) lijsbeth sine(n) wive ov(er)geve(n) /
selen des vors(creven) jans en(de) joffr(ouwe) lijsbeth sijns wijfs segge(re)n tusschen dit en(de)/
dijnsdage naest comende om den vors(creven) ja(n)ne en(de) joffr(ouwe) lijsbette(n) sine(n) wive/
hoe(r) v(er)antwerde(n) daerop te make(n) en(de) dat dan de vors(creven) jan en(de) joffr(ouwe) lijsbeth/
sijn wijf hoe(r) v(er)antwerde(n) daer op make(n) selen bynne(n) vier dage(n) nae den vors(creven)/
dijnsdagh en(de) dat v(er)antworde(n) ov(er)geve(n) des vors(creven) lodix segge(re)n binne(n) den vors(creven)/
vier dage(n) en(de) dat dan beyde der p(ar)tyen segge(re)n binne(n) acht dage(n) nae de vors(creven)/
vier dage v(er)gade(re)n selen en(de) ov(er)sien beyde eyssche en(de) v(er)antwore(n) binne(n) den selve(n)/
acht dage(n) en(de) hoe(r) segge(n) tusschen de vors(creven) p(ar)tyen binne(n) den vors(creven) leste(n) [acht] dage(n)/
segge(n) en(de) ute(n) op dat sijs eens [en(de)] van accorde gesijn conne(n) En(de) soe wae(r) sijs/
niet eens binne(n) den selve(n) leste(n) acht dage(n) gesijn en(de) co(n)nen dat si dan binne(n)/
den selve(n) tide beyde eyssche en(de) v(er)antworde(n) en(de) alle des hier af voe(r) hem come(n)/
sal sijn b(re)nge(n) sele(n) voe(r) de he(re)n scepen(en) van lovene om daer af te neme(n) en(de)/
ontfaen een wittich [vo(n)nis] gelijc en(de) in ald(er) maniere(n) of si des voe(r) scepen(en) van/
van lovene vae become(n) [van recht] gedinge hadde H(ier)op alsoe wae(re) enig(er) p(ar)tyen enigh/
segg(er) een of meer gebrake dat si dan ene(n) ande(re)n in die stat sele(n) moege(n)/
neme(n) en(de) kiesen sond(er) argelist En(de) hebben geloeft beyde de vors(creven) p(ar)tyen/
vast en(de) gestede te houde(n) soe wes de vors(creven) se vier segge(re)n eendrechticlec/
hieraf segge(n) en(de) t(er)minere(n) sele(n) of de scepen(en) van lovene daer af voe(r) een/
vo(n)nise geve(n) sele(n) op de sake verlore(n) (et)c(etera) borch(oven) ho(egh)strate m(ar)tii v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-28 by Xavier Delacourt